מגורים

2016

תכנון

4800 מ"ר

אופק החזקות

שימושים

שנה

סטטוס

גודל

לקוח

פועלי הרכבת

גבעתיים