מגורים

2016

ביצוע

6400 מ"ר

שכטר נדל"ן

שימושים

שנה

סטטוס

גודל

לקוח

דונש

רמת גן