מגורים

2016

רישוי

3900 מ"ר

אופק החזקות

שימושים

שנה

סטטוס

גודל

לקוח

יואב

רמת גן