מגורים

2015

רישוי

4000 מ"ר

אופק החזקות

שימושים

שנה

סטטוס

גודל

לקוח

יואב

רמת גן