מגורים

2014

רישוי

3300 מ"ר

גרסטנפלד חברה להשקעות ולבניין

שימושים

שנה

סטטוס

גודל

לקוח

מוצא

רמת גן