מגורים

2015

תכנון

5700 מ"ר

שכטר נדל"ן

שימושים

שנה

סטטוס

גודל

לקוח

תרע"ד

רמת גן